Bedrijfshoven op BTA 12: investeren in kwaliteit!

In de kom van de A12 en de A30 geeft de gemeente Ede het bedrijventerrein BT A12 uit. Dit is een duurzaam bedrijventerrein, hetgeen zich uit op verschillende manieren, zoals duurzaam waterbeheer, duurzame veilige verkeersstructuur, warmte-koude opslag, collectieve blusvoorziening, parkmanagement én compact ruimtegebruik. Bedrijven als Plantion, Penko, Gaasbeek‘s Automaten Service, Innovan Trailers, Nauta Sign en Bouwbedrijf Kreeft zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die zich op dit bedrijventerrein hebben gevestigd.

Representatieve voorzijde

Op twee delen van het bedrijventerrein realiseren ondernemers deze bedrijfshoven. Op de kavel ontwikkelt u, ondernemer, een bedrijfspand zoals u dat wenst én dat tegemoet komt aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan van BT A12. Minstens 80% van de voorgevel van het pand wordt in de kavelgrens gerealiseerd, dus aansluitend aan het openbaar gebied. De overige 20% benut u voor de ontvangst van uw bezoekers. Het pand wordt van kavelgrens tot kavelgrens opgetrokken, waardoor panden aaneengesloten worden gebouwd. Hierdoor ontstaat een gesloten gevelwand, waardoor de sfeer van een bedrijfsstad ontstaat.

Geeft het u dan wel de mogelijkheid tot het realiseren van een "eigen" pand? Een karakteristiek pand met een eigen &smoel" dat past bij uw bedrijf? Jazeker! Het concept van bedrijfshoven geeft uw architect voldoende vrijheden om te spelen met de ruimte en de architectuur. De gesloten gevellijn en de afgestemde kleurstelling voor het totale bouwblok geven een rustig ruimtelijk beeld; de vrijheden in het beeldkwaliteitplan geven ruimte om de bedrijfsidentiteit met de bebouwing tot uitdrukking te laten komen.

Welstandsvrije achterzijde

Een representatieve voorzijde dus, maar aan de achterzijde bent u welstandsvrij. Aan de achterzijde (respectievelijk aan de Faradaystraat en de Banksstraat) mag u uw pand ontwikkelen zoals u dat wilt. Deze zijde wordt niet getoetst aan de criteria van Welstand. Wilt u hier loading docks realiseren? Dat kan. Wilt u hier parkeergelegenheid voor uw personeel realiseren? Ook dat kan. Wilt u de achterzijde gebruiken voor opslag? Ook dat is mogelijk. Deze zijde kunt u zeer functioneel inzetten.

De weg die de achterzijde vormt (Faradaystraat en Banksstraat) is extra breed, namelijk 13 meter. Hier kunnen uw vrachtwagens prima manoeuvreren. Zij vormen hier geen overlast voor overig verkeer op het bedrijventerrein.

Voordelen

De voordelen van de bedrijfshoven zijn legio. Het geeft u de gelegenheid op een hoogwaardige zichtlocatie aan de A12 representatieve bebouwing te realiseren, maar u hoeft voor slechts één gevel, namelijk de voorzijde, te investeren in architectuur (bij een hoekkavel: twee gevels). De overige gevels zijn welstandsvrij, dus hieraan worden geen beeldkwaliteitseisen en inrichtingseisen gesteld.

U bebouwt de kavel over de gehele breedte. Er zijn geen brandgangen rondom nodig. De brandweer is nauw betrokken bij dit concept en heeft meegedacht in het uitwerken van de brandveiligheid van de bedrijfshoven in combinatie met compact ruimtegebruik. Door een combinatie van optimale brandwerende wanden en aansluiting op het collectieve blusnet op BT A12 is brandveiligheid gegarandeerd.

Doordat er geen brandgangen nodig zijn en u de kavel over de gehele breedte bebouwt, maakt u optimaal gebruik van de aangekochte grond. En doordat er geen brandgangen zijn, worden deze loze ruimten ook niet gebruikt als opslagplaats door u of uw buurman. Want wees nu eerlijk, het is vervelend als u investeert in architectuur en uw buurman gebruikt uw zijgevel als buitenmagazijn.

De beveiliging van uw pand is binnen de bedrijfshoven hoog. Alle panden worden zij aan zij geplaatst. Daardoor is het voor onbevoegden niet mogelijk om van de voorzijde van uw kavel naar de achterzijde van uw kavel te komen. Het is voor onbevoegden ook niet mogelijk om via zijgevels uw pand binnen te komen, omdat hier het pand van de buurman tegen aan is gebouwd. Wanneer u uw kavel nader wenst te beveiligen tegen ongewenste bezoekers, is afscherming alleen aan de achterzijde van de kavel nodig.

Verkeersstromen zijn bij de bedrijfshoven ook helder. Uw bezoekers ontvangt u aan de representatieve voorzijde. U kunt uw bezoekers zo op een vanzelfsprekende manier weghouden van uw bedrijfsprocessen. Uw werknemers en uw expeditie komen achterlangs.

Toekomst

U bouwt uw pand niet om deze na vijf jaar weer te moeten verlaten omdat uw bedrijf uit zijn jasje is gegroeid. Uw investering in vastgoed moet ook renderen op de lange termijn. De bedrijfshoven geven de rust van een duurzame investering met een goed rendement en de flexibiliteit om te groeien naar de toekomst toe. De duurzame gedachte is dat uw bedrijfspand met uw bedrijf kan meegroeien op BT A12.

Bij aankoop bebouwt u de kavel minimaal voor de helft. Meer mag natuurlijk ook. Maar minimale bebouwing van 50% van de kavel is een eis uit het bestemmingsplan. U mag de kavel helemaal vol bouwen. Met andere woorden, 100% bebouwing is akkoord. Dit geeft u de ruimte om te groeien in de toekomst. U hoeft niet op zoek naar een nieuwe locatie; u kunt op BT A12 verder groeien, ook in de hoogte. Als bij uw groei ook een toenemend aantal parkeerplaatsen noodzakelijk is, is dat geen probleem. U lost dat op uw eigen kavel op. Is dat niet mogelijk? Nog steeds geen probleem. Op loopafstand van uw kavel in de bedrijfshoven bevinden zich twee collectieve parkeerplaatsen. Hier kunt u parkeerplaatsen huren. Met andere woorden: flexibiliteit voor de toekomst hoeft efficiënt grondgebruik niet in de weg te staan.

Tevreden ondernemers

Bedrijfshoven: love it or hate it. Er zijn ondernemers die bewust kiezen voor een kavel waarop zij een vrijstaand pand kunnen realiseren. Maar de ontwikkeling van BT A12 heeft laten zien dat de bedrijfshoven zich op positieve belangstelling van ondernemers kunnen laten voorstaan. Het bedrijfshof rondom de Faradaystraat is in drie jaar tijd bijna compleet gerealiseerd. Ondernemers die met hun bedrijf gevestigd zijn aan de bedrijfshoven zijn enthousiast over het concept. Zij zien de meerwaarde voor hun vastgoed binnen de bedrijfshoven voor de lange termijn.

Bent u geïnteresseerd geraakt in de bedrijfshoven en wilt u er meer over weten? Of wilt u meer weten over BT A12 in het algemeen? Neem contact op met uw accountmanager Economische Zaken van de gemeente Ede, Angelique Gerritsen. Zij vertelt u er graag meer over.

www.bta12.nl