Gemeente Ede - Een dag uit het leven van: Cees van der Knaap (Burgemeester Ede)

Vergaderen, overleggen, praten. Dat is eigenlijk de meest korte samenvatting van een gemiddelde maandag in het gemeentehuis van Ede.

Dat begint ‘s ochtends om negen uur en gaat door tot einde middag half zes. Voordat de werkdag begint, heb ik al bijgepraat met mijn communicatieadviseur over ontwikkelingen en actualiteiten in de lokale, regionale en landelijke samenleving.

Overleg Kabinet

Maandag 2 april 09.00 uur begint met het tweewekelijkse portefeuilleoverleg Kabinet. De lintjesregen op 27 april, de onthulling van het Joods Monument op 18 april en de bijzetting van oud-verzetsstrijder Christiaan Hollebrands in het Mausoleum op de Paasberg op 26 april zijn belangrijke onderwerpen op de agenda. Planningen worden doorgenomen, afspraken gemaakt en nieuwe ideeën besproken.

Bijpraten

Tussen 10.00 en 11.00 uur heb ik mijn wekelijkse overleggen met de algemeen directeur Richard Wielinga en griffier Gerrit Hagelstein. Ze praten me bij over allerlei organisatieontwikkelingen en ontwikkelingen in de gemeenteraad. Natuurlijk breng ik mijn eigen waarnemingen in. Het overleg geeft veel houvast om intern de vinger aan de pols te houden bij alles wat gebeurt.

Politiebespreking

Het wekelijkse portefeuilleoverleg Politie komt er om 11.00 uur direct achteraan. Met de politie, afdeling Toezicht en ambtenaren van de afdeling Veiligheid praten we over onderwerpen op gebied van openbare orde en veiligheid. Deze week gaat het onder meer over de situatie in Veldhuizen en Rietkampen en de situatie op het Museumplein, het uitgaansplein van Ede. De politiechef en het Hoofd Toezicht schetsen een beeld van de gebeurtenissen op straat de afgelopen week.

Presentatie ondernemers

Op weg naar de bijeenkomst van het Edes Bedrijf’s Contact. De leden komen maandelijks bijeen in Kasteel Hoekelum. Mij is gevraagd vanmiddag een lezing te geven over Visie Ede 2025. Dat is interessant. In deze visie zijn vier speerpunten bepaald: Regio FoodValley, Kenniscampus en Kennisas, Veluwse Poort en Levendig Centrum.

Rol voor bedrijfsleven

Bij al deze thema’s is een rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Regio FoodValley is het bestuurlijke antwoord van de overheid (acht samenwerkende gemeenten) op de ambitie om Food Valley te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Overheid, kennisinstellingen/onderwijs én het bedrijfsleven hebben elkaar zo gevonden in een gouden driehoek: de overheid om een goed vestigingsklimaat en een hoogwaardige leefomgeving te creëren, kennis- en onderzoeksinstellingen om innovaties te ontwikkelen, het bedrijfsleven om deze te vermarkten. De Kennisas die ontstaat tussen de Wageningen Universiteit en de Kenniscampus Ede is van groot belang voor de doorgaande leerlijn van mbo tot universiteit. Alle ontwikkelingen op de Kenniscampus komen ten goede aan het bedrijfsleven; het bedrijfsleven is betrokken bij de Kenniscampus. Een prachtige vorm van samenwerking met een geweldige meerwaarde.

"Veluwse Poort en een Levendig Centrum zijn van groot belang voor de ontwikkeling van Ede als dynamische, jonge en aantrekkelijke woon - en werkstad . Werknemers zijn op zoek naar mooie plekken om te wonen en aantrekkelijke binnensteden om te winkelen."

Citymarketing

Terug in mijn werkkamer gaat het om 14.00 uur direct door met het volgende overleg: bijpraten met onze citymarketeer Marieke Laméris. Citymarkering is een belangrijk instrument om Ede te promoten als een jonge, groene en actieve gemeente, waar het prima wonen, werken en recreëren is. Dankzij onze citymarketing weten steeds meer bedrijven ons te vinden en is Ede diverse evenementen rijker. Denk aan het 8Bahn Festival, Roots in the Woods en Ede Live.

World Food Center

Direct door met een gesprek met Arnoud Leerling, een belangrijke netwerker en beleidsmaker op het regiobureau van Regio FoodValley, dat in het gemeentehuis van Ede gevestigd is. Het gaat over de plannen voor een World Food Center, dat een plek moet krijgen ergens in Nederland. Met steden als Amsterdam en Rotterdam is Ede verwikkeld in een competitie voor de vestigingsplaats. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Nederland hebben de handen ineengeslagen om een uniek ruimtelijk concept te realiseren: het World Food Center! Gedreven door de mondiaal erkende voedselproblematiek, gezondheidsproblemen en de leidende rol die Nederland vervult in de agro&foodsector, biedt dit concept een broedplaats voor baanbrekende innovaties en toekomstige ontwikkelingen voor voeding en gezondheid.

Huisvesting

Daarna direct door met intern overleg. Ditmaal over huisvesting. Het Nieuwe Werken in het gemeentehuis zorgt voor veel enthousiasme, maar ook voor diverse vraagstukken. Zo wordt nu gezocht naar een goede plek voor het nieuw aangestelde directieteam.

Leefbaar en veilig

‘s Avonds heb ik een overleg met vertegenwoordigers van politie en van de Marokkaanse belangenorganisatie AMNE. Ook wethouder Simon van de Pol schuift hierbij aan. AMNE is heel actief in de wijk Veldhuizen. Over hun bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk gaat het overleg. Het is een goede ontmoeting, waar nieuwe afspraken worden gemaakt.

20.00 uur. Naar huis. Vergaderen, overleggen, praten. Met alle ontwikkelingen in en de dynamiek van Ede is geen dag saai. Ook niet een vergaderdag als de maandag. Tevreden open ik de deur van mijn huis in Bennekom.