Werkbalanz: Van werkloosheid of ziekte en verzuim naar werk in balans!

Een arbeidsdeskundige

heeft kennis op gebied van het functioneren van mensen in een beroep en de eisen die arbeid aan mensen stelt. Daarnaast is deze gespecialiseerd in het interpreteren van beperkingen die ontstaan zijn door medische problematiek. Vanzelfsprekend weet een arbeidsdeskundige alles over sociale wet- en regelgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter en WIA/WAO.

Werkbalanz arbeidsconsultancy biedt verder:

loopbaancoaching - outplacement - mediation

NIEUW! Sollicitatietraining door empowerment!

Wanneer: start oktober 2010
Inhoud: 4 groepsbijeenkomsten, 1 individuele coaching
Groep: maximaal 10 personen
Locatie: Lorentzstraat 4a in Ede
Inschrijven: z.s.m. via info@werkbalanz.nl!!
Prijs: € 375,- excl. btw
Individueel: € 1.500,- excl. btw

Uitvoering in samenwerking, door arbeidsdeskundige loopbaancoach mediator met acteur, loopbaancoach en P&O-deskundige

Sollicitatietraining: traject waarbij alle aspecten van solliciteren aan de orde komen alsmede houding en gedrag, oefening en coaching.

Empowerment: het proces van zelfversterking met de bedoeling ongewenste achterstelling in kansen ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor het ontwikkelen en demonstreren van competenties en voor het beleven van een zinvol bestaan.www.werkbalanz.nl