Bedrijfsovername is teamwork!
Croon + Magendans

Bruggenbouwer tussen koper en verkoper
Zonder teamwork is er een grote kans dat een bedrijfsovername mislukt. Vergelijk het met voetballers. We hebben in ons land talloze topvoetballers. Links- en rechtsbenige, noeste verdedigers en creatieve aanvallers. Maar om kampioen te worden, is het van doorslaggevend belang of alle individuen in dienst willen spelen van het team en samen willen gaan voor winst. Zo werkt het ook bij een bedrijfsovername. Teamwork dus.


Alleen door een goede samenwerking binnen het team kunt u een succesvolle transactie realiseren. Spelers in dit team zijn vaak de accountant, bank, fiscalist, jurist, notaris, makelaar en HR-adviseur. De accountant voor goede en betrouw-bare financiële verslaggeving van uw onderneming. De bank voor financieel advies: wat doet u met de opbrengst, of hoe financiert u de koop? De fiscalist voor het beperken van de druk van belastingen over de verkoopwinst en eventuele successierechten. De jurist voor solide overeenkomsten. De notaris voor overdracht van aandelen en/of onroerend goed. De makelaar voor taxatie van het bedrijfs-pand. Een HR-adviseur bij een eventuele reorganisatie. En tot slot de overnameadviseur, ons vak. Daar gaan wij hieronder kort op in.

Overname begeleiden is een vak

Als u weet wanneer de wedstrijd wordt gespeeld (lees: wanneer u een bedrijf wilt kopen of verkopen), moet u op tijd een goed team formeren met onder andere de hierboven genoemde spelers. Ook moet het team worden aangestuurd. Een goede speler is niet automatisch een goede aanvoerder. Leiding geven aan een overnameteam is een bijzonder vak. Zoek daarvoor de meest geschikte speler.

Optimale deal

Wat de aanvoerder is in het voetbal, is de overname-adviseur in het zakenleven.
De overname-adviseur zorgt dat alle betrokken specialisten hun werk goed en op tijd doen. Hij/zij is de regisseur van uw bedrijfsovername. Daarnaast kan de overname-adviseur uw bedrijf waarderen, zoekt hij naar kopers/verkopers en voert de onderhandelingen met de wederpartij. Vaak is hij ook betrokken bij de gesprekken met de bank. De overname-adviseur zorgt er als aanvoerder voor dat het team voor u een optimale deal tot stand brengt. Trouwens, soms adviseert hij, als dat in uw belang is, géén deal te doen.

Overname-adviseur voorkomt problemen

En de kosten? De ervaring leert dat in het mkb bij een bedrijfsovername de kosten van alle betrokken adviseurs samen gemiddeld zo'n vijf procent van de transactiesom bedragen. Dat kan behoorlijk wat geld zijn, maar bewezen is dat het de investering meer dan waard is.

Door een realistische waardering, goede netwerken onder potentiële (ver)kopers en financiers, constructieve en scherpe onderhandelingen en het maximaal beperken van risico's in contracten, voorkomen zij dat u onverwachts wordt geconfronteerd met 'lijken in de kast'. Deze kosten vaak veel meer dan uw adviseurs. Bovendien kan een deel van de advieskosten afhankelijk worden gesteld van een succesvolle deal. Komt deze niet tot stand, dan zijn de kosten lager. Onze beroepsinstelling is dat iedere professionele dienstverlener z'n kos-ten dubbel en dwars moet terugverdienen.


Rob Magendans
Bruggenbouwer tussen koper en verkoper.www.croonmagendans.nl