Annelyn de Boer Coaching

Zij heeft haar praktijk op de Stationsweg in Ede. Ze coacht en begeleidt mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en doet dit individueel, in de relatie en in groepen. Haar specialismen: Hoog Sensitieve Personen (HSP), Rouw en Verliesverwerking, Echtscheiding en Autisme. Zij zoekt naar de kracht en vrijheid in ieder persoon. Annelyn de Boer vertelt wanneer u als werkgever van haar diensten gebruik kunt maken.

(H)erken de hoogsensitieve medewerker

Ongeveer twintig procent van de mensen is hoogsensitief. Grote kans dus dat uw organisatie één of meer hooggevoelige personen (HSP'ers) rijk is. Hoogsensitiviteit is een gave waardoor deze werknemers meer en intenser waarnemen dan anderen, gevaren eerder signaleren, eerder voelen waar iets niet klopt en sneller weten waar mensen in hun omgeving behoefte aan hebben. Zij hebben een zeer sterke intuïtie waardoor zij snel bepaalde kennis verwerven waar anderen langdurig naar moeten zoeken. Deze gave is voor henzelf, voor hun omgeving en voor de maatschappij van onschatbaar belang. Belangrijk is om deze groep te (h)erkennen.

Burn-out

Hoogsensitiviteit heeft echter ook een schaduwzijde. Doordat HSP-ers meer afgestemd zijn op het ontvangen van subtiele signalen, raakt hun systeem sneller van slag door prikkels uit de omgeving. Geen enkele HSP'er is hetzelfde maar de meeste raken snel overvoerd door o.a. geluiden, kou, verkeerde lichtinval, maar ook hoge werkdruk. Zij hebben dan meer tijd en rust nodig om weer te herstellen. Werken in een onrustige omgeving kan zwaar zijn voor hen. Flexibele werkplekken in een kantoortuin zijn voor deze groep medewerkers meestal niet geschikt. Omdat ze zeer loyaal zijn, schuiven ze verzuim vaak voor zich uit. Het gevolg is dat menig HSP’er tegen een burn-out aanloopt.

Coaching

Ik help om HSP'ers in het bedrijf te (h)erkennen. In goed overleg met de leidinggevende en de betrokken medewerker kijken we hoe de werksituatie voor deze werknemers verbeterd kan worden. In zeven tot tien gesprekken kunnen de meest belastende prikkels worden terug-gedrongen en de kwaliteiten van de werknemer zo optimaal mogelijk worden versterkt.

Rouwverwerking

Zie het artikel: 'Ruimte voor rouw op het werk'.

Autisme, Coaching naar maximale zelfstandigheid

Leven met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS/autisme) is voor een werknemer niet gemakkelijk. Eenvoudige dingen kunnen veel inspanning en moeite kosten en op alle vlakken in het leven heeft autisme invloed. Maar vaak is er veel te bereiken.

Via Stichting Autitude Levensloop (www.autitude.nl), een bureau voor advies aan en begeleiding van mensen met autisme, coach ik (jong-)volwassenen naar maximale zelfstandigheid. Daarbij omarm ik de filosofie van dit bureau: in de unieke kwaliteiten van ieder mens schuilt de kracht om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Optimale ondersteuning thuis, op school en op het werk

Stichting Autitude Levensloop gaat uit van de mogelijkheden van een persoon met autisme. Vanuit deze visie stem ik mijn begeleiding af op het leven van desbetreffende persoon binnen de vertrouwde woon-, werk- of schoolsituatie. In de werksituatie is jobcoaching mogelijk, waarin ik ervoor zorg dat de communicatie tussen de werkgever en de werknemer met autisme goed blijft verlopen. Persoons Gebonden Budget (PGB)De begeleiding wordt betaald vanuit het PGB van de werknemer of door het UWV. Indien er wel een diagnose is maar geen PGB, kan ik helpen met het aanvragen hiervan.

Wajong-status

Wanneer de werknemer de diagnose autisme/ASS heeft kan deze een (aanvullende) Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV. Hiervoor is de 'Wajong-status' nodig. Voor de aanvraag hiervan kan ik de werknemer helpen. Premiekortingen, subsidieregelingen, de no-riskpolis bij ziekte en de mogelijkheid van proefplaatsing kunnen de risico's voor u als werkgever beperken en bieden voordelen om een Wajonger met autisme aan te nemen.www.adbcoach.nl